pgebeden epistel over relige deugden beschrijving portaal Veel mensen die nog niet zo thuis zijn in religie en godsdienst weten vaak ook niet wat ze kunnen bidden, of welke woorden ze moeten kiezen. Ze kunnen zich afvragen of je wel eerlijk over je gevoelens mag zijn in gebed. Ze twijfelen of er wel een macht is die hen hoort.
Om te bidden heb je alleen een mond nodig, en een beetje wijsheid over wat je leven mist. Heb je vaak twijfels of onzekerheden dan is dat een onderwerp voor gebed. Ben je vaak bang voor mensen of bepaalde dingen.
Of mis je een beetje diepgang in je leven. Alles waar een mens mee zit, of aan problemen heeft is een onderwerp.
Op deze pagina vind je een reeks gebeden, over allerlei onderwerpen. Vind je een bepaald onderwerp interessant, dan is het natuurlijk goed om ook zelf woorden te vinden of te varieren. Ik wens de lezer veel vruchtbaarheid toe met gebed.
Bidden mag natuurlijk overal en altijd. Zo lang je geen mensen schaadt. Immers de normale omgangsregels blijven van kracht.


Almacht
Schenk mij uw licht om in mijn leven wijsheid te vinden.

Almacht
Schenk mij inzicht in mijn eigen leven.
Schenk mij bescherming
Schenk mij genezing

Almacht
Ik vraag u om raad
Ik vraag u om hulp

Almacht, zo ik kwaad heb gedaan
Schenk mij straf en boete opdat ik in uw
Koninkrijk weer kan zijn

Almacht, Schenk mij uw genade
Ook als ik dreig af te dwalen van uw regels

Almacht Ik zou een onderdaan van u willen zijn
Almacht
Ik zou burger willen zijn in uw koninkrijk

Almacht
een dienaar van u wil ik zijn
Almacht
Schenk mij uw genade en bescherming

Almacht
Oordeel mij, mijn leven, mijn ziel

Almacht
Schenk mij een roeping en taak